Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Chcesz zamówić u freelancera grafikę, tekst czy wideo? To zamówienia, które realizuje się na podstawie umowy o dzieło. Co powinna zawierać taka umowa?

Poszczególne elementy umowy o dzieło

Każda umowa musi zawierać nazwę. Przygotowujesz umowę o dzieło a więc tak samo ją nazywasz. Wystarczy po prostu wpisać „umowa o dzieło”. W umowie o dzieło widnieje także data zawarcia umowy. Co zrobić jednak kiedy umowa jest zawierana korespondencyjnie? Zazwyczaj strony umowy wskazują w umowie jakąś datę zawarcia umowy i tego się trzymają. W umowie o dzieło trzeba także określić miejsce zawierania umowy. Jeśli umowę zawieramy korespondencyjnie wówczas można pominąć ten punkt. Określenie stron umowy to kolejne co trzeba określić. Jeśli podpisujemy umowę z kimś kto prowadzi działalność gospodarczą, konieczne jest wskazanie tej osoby z imienia i nazwiska. Niektórzy popełniają tu błąd wskazując jako stronę umowy indywidualną działalność gospodarczą. Kiedy stroną umowy jest spółka, umowę musi podpisać osoba uprawniona do reprezentacji tej spółki. Dalej musimy określić w umowie jej przedmiot. Nie trzeba dokładnie opisywać dzieła umowy, można np. wpisać że przedmiotem umowy są teksty o takiej a takiej tematyce a następnie dodać, że dokładna specyfikacja znajduje się w załączniku. Do umowy. W umowie o dzieło ustala się również obowiązki stron. Podstawowe obowiązki określa się wpisując w umowie, że wykonawca ma wykonać dzieło a zamawiający ma zapłacić wynagrodzenie. W umowie trzeba też określić w jaki sposób odbędzie się przekazanie dzieła. Umowa o dzieło to najczęściej umowa z przekazaniem praw autorskich. Tu też trzeba być dokładnym. Np. dokładnie określić pola eksploatacji utworu. Poszczególne podpunkty w umowie o dzieło warto skonsultować z adwokatem, tutaj: www.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *